SAUEN på dei grøne øyane

Redigert av: Sigrid Bø Grønstøl og Hallstein Grønstøl

123 sider
Kr. 300,-
2013

Boka er laga for å markere Rennesøy og Mosterøy Sau og Geit sitt femtiårsjubileum

Sauene er i landskapet heile tida. Som runde kvite prikkar strødd utover i det grøne. Sauehald er både næring og inntekt, livsstil og lidenskap, fårikål og pinnekjøt, show og underhaldning. Rennesøy og Mosterøy Sau og Geit har femtiårsjubileum. Denne boka fortel om organisasjonen sitt arbeid. Samtidig er dette historia om sauen på dei grøne øyane.

Boka kan kjøpast frå Rennesøy Sau og Geit ved Jone Gudmestad, tlf: 95851007.